Trailer
Dokument „J. A. Komenský – život a dílo“ přibližuje osudy Jana Amose Komenského, jako pedagoga, filozofa, teologa, literáta a historika, který se stal kvůli svým přesvědčením a názorům patrně nejznámějším českým vyhnancem. Většinu života strávil mimo svou vlast, ale přesto svými jedinečnými myšlenkami, které zaznamenal v téměř 200 knihách a spisech, zásadně předběhl svoji dobu a ovlivnil celý svět. Film se natáčel v České republice, v Polsku, ve Švédsku a vystupuje v něm řada českých odborníků na život a dílo J. A. Komenského. Dokument „J. A. Komenský – život a dílo“ vychází z téže autorské dílny, ve které vznikl celovečerní film „Jako letní sníh“, avšak věnuje se více Komenského myšlenkám a dílu.

J. A. Komenský – život a dílo

80 Kč
KÓD FILMU: 1010
PŘIDAT DO KOŠÍKU ZAJIŠTĚNÍ KINOPROJEKCE
žánr: historický, dokument
délka: 52 min.
zvuková stopa: čeština
titulky: ne
formát: mp4 HD
velikost souboru: 3.6GB